Kategoriler

Warhammer 40000 Tarihi

Dawn of War III gelmişken gelin Warhammer 40000 evreninin tarihine yakın bir bakış atalım ve şimdiye kadar neler yaşanmış görelim.

Warhammer 40000 ve Warhammer Fantasy, Games Workshop firmasının ilk masaüstünde oynanması için geliştirilmiştir. Ancak bu evrenlerin hikayelerinin beğenilmesi üzerine kısa zamanda bilgisayar oyunları, kitap ve benzeri yazılı materyaller işin içine girince Warhammer 40000 evreni çok zengin içeriğe sahip oldu.

En popüler örnek olarak tabii ki Dawn of War serisini gösterebiliriz. Ancak birçok kişi oyunları oynamasına rağmen asıl hikayeyi bilmeden oynuyor ve bu tam anlamı ile buzdağının görünen kısmı. Hazır Dawn of War III gelmişken ben de elimizden geldiğince Warhammer 40000 tarihini yazalım dedik. Maalesef birçok bölümde özet geçmek zorunda kaldık. Yıllar içerisinde çıkartılan kaynakların hepsini aktarmaya kalksak, muhtemelen ansiklopedi yazmış kadar oluruz. 

İlginizi çeken bölüme hızlı ulaşım için kısa bir içindekiler bölümü hazır olduğuna göre gelin Warhammer 40000 evrenini keşfedelim.

İmparatorun Doğuşu ve Teknolojinin Karanlık Çağı
Altın Çağın Bitişi ve Eldar’ın Düşüşü
İmparatorluğun Kuruluşu ve Great Crusade
Horus Sapkınlığı
Beast Tehtidi ve Nova Terra Interregnum
Tyranid İstilası
Cadia’nın Düşüşü

Warhammer evrenine ait en eski bilgiler Old Ones yani eski olanlara aittir. Bu ırk galaksideki ilk akıllı ırktı. Eski olanlar tüm galaksiye yayılmış ve birçok ırkı (ork, eldar ve bazı teorilere göre insan) yaratmışlardı. Bunun başlıca sebebi ise Necrontyr adlı bir başka ırk ile olan sonu gelmez savaşlarıydı. Necrontyr eski olanlara karşı savaşta yenilmeye başladıkça ve bölgelerini kaybetmeye başlayınca ellerinde sadece Halo yıldızları (Hayalet yıldızlar olarak da bilinir) adlı yıldız sistemi kalmıştı. Bu yıldızlarda C’tan adı verilen kozmik varlıklar yaşamaktaydılar. Eski olanlara karşı savaşta başarı vaatlerine kanan Necrontyr sorgusuz sualsiz kaderlerini C’tan’ların ellerine bıraktı.

C’tan, bu ırkın ruhlarını bedenlerinden alarak yaşayan metal bedenlere hapsederek duygusuz birer robota çevirdiler. C’tan ve Necron eski olanlara karşı başlattıkları savaşı kısa sürede mutlak zafere çevirdiler. Ancak istedikleri bir köle hayatı olmayan Necron C’Tan efendilerine karşı ayaklanma başlattılar. Ancak C’tan’lar doğaları gereği tamamen yok edilemiyorlardı, bu sebeple birçok parçaya ayrılarak derin bir uykuya daldılar. Amaçsız kalan Necron Sessiz Kral (Silent King) adındaki liderlerinin emirleri doğrultusunda şehirlerini büyük mezar komplekslerine çevirerek milyonlarca yıl sürecek uykularına başladılar.

Bu savaşın sonuçlarında, Eldar galakside baskın bir ırk olarak öne çıkmıştır. Eldar eski olanlardan birçok teknoloji öğrenmiş ve Warp hakkında oldukça detaylı bilgi sahibi olmuştur Ancak savaş esnasında Warp uzayının kontrolsüzce kullanılması burayı dengesiz bir hale getirmişti. Warp gerçek uzaya paralel olarak varlığını sürdüren bir boyuttur. Kaos olarak adlandırılan enerji, bu boyutta var olmaktadır.

Aynı zamanda var Kaos Tanrılarının yaşadığı yerdir. Warp içerisinde hiçbir şeyin formu kalıcı değildir ve bu değişken yapısı hem mekâna hem de zamana hükmeden kurallar içinde geçerlidir. Aynı zamanda sürekli çalkantı halinde olan bir denize benzetilebilen bu yer, gerçek uzay ile benzerlikler taşır. Bu sayede gerçek uzay ve Warp uzayı arasında geçiş yapmak mümkün olmaktadır.

40k evreninde psişik güçlere sahip kişilere Psyker adı verilir. Psyker’lar güçlerinin Warp’tan alırlar ve çok çeşitli güçlere komuta edebilirler. Geleceği görmek ya da telekinezi, buzdağının sadece gözüken kısmıdır. Kontrol edilmediği zaman bir Psyker, hem kendisi hem de çevresindekiler için son derece tehlikeli bir varlık haline gelebilir.

Benzer şekilde bir birey Warp ve onun etkilerine tamamen bağışık şekilde dünyaya gelmişse Blank olarak adlandırılır ve bu yetenekleri keşfedildiği andan itibaren çeşitli organizasyonlar tarafından eğitilmek üzere ortadan kaybolurlar.

İnsanlığın tarih öncesi günlerinde şaman adı verilen Psyker’lar kendi sakin yaşantılarını sürdürmekteydiler. Bu şamanlar öldükten sonra Warp içerisinde ruhlarını yeni bir bedene yönlendirerek yeniden doğmaktaydılar. Birçok yaşam süresinde Warp içerisinde gezerek insanlığı bekleyen tehlikelerin farkına vardılar. Böylece yeni insan adını verdikleri varlığı dünyaya getirme kararını ortak bir şekilde aldılar.

Karmaşık bir ritüelin parçası olarak aynı anda intihar ederek ruh enerjilerini tek bir kişide toplamayı başardılar. Tam bir sene sonra ilerde insanlığın kurtarıcısı olacak olan İmparator hayatı gözlerini açtı.

Warhammer 4000: Space Wolf Erken Erişim İncelemesi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10