Dijital Dönüşüm Endeksi: İşletmeler Önümüzdeki 5 Yıldan Endişeli Dijital Dönüşüm Endeksi: İşletmeler Önümüzdeki 5 Yıldan Endişeli
Dijital Dönüşüm (DT) Endeksinin sonuncusu pek çok işletmede dijital dönüşüm programlarının hâlâ emekleme evresinde olduğunu gösteriyor. Dijital Dönüşüm Endeksi: İşletmeler Önümüzdeki 5 Yıldan Endişeli

Şirketler işlerinde giderek daha fazla aksaklıkla karşılaşmalarına rağmen, Dell Technologies Dijital Dönüşüm (DT) Endeksinin sonuncusu pek çok işletmede dijital dönüşüm programlarının hâlâ emekleme evresinde olduğunu gösteriyor.

Türkiye’deki her 10 işletmenin 9’u (yüzde 92) önümüzdeki beş yıl içinde değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşayacaklarına inanıyor. Bu oran dünya çapında yüzde 51. Dünya çapındaki işletmelerin yaklaşık üçte biri ise (yüzde 30) dijital dönüşümün işletmelerinin geride kalmasından endişe duyuyor. Türkiye’de ise dijital dönüşümde geride kalma konusunda endişeler dünya ortalamasının altında kalıyor (yüzde 13).

Araştırmanın Türkiye sonuçlarını değerlendiren Dell EMC Türkiye Genel Müdürü Sinan Dumlu, şunları söyledi: “Dijital olgunluk konusunda gelişmekte olan pazarların, daha önce gelişmiş olan pazarlara kıyasla önde olduğunu görmek sevindirici. Ülkemizin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde dijital olgunlukta zirvede yer alması önümüzde harika fırsatlar olduğuna işaret ediyor. Sonuçlarda dikkat çeken bir diğer konu ise önümüzdeki 5 yılda değişmesi beklenen müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasından endişe edilmesi. Bu sorunun önüne geçmek için işletmelerin, şimdiden önlemlerini alarak, geleceğe hazır yatırımlar yapması gerekiyor.”

Veri gizliliği ve güvenliğinden endişeliyiz

Türkiye’deki bulgular ayrıca işletme liderlerinin bir güven krizi eşiğinde bulunduğunu ve kalıcı engellerin %92 oranında işletme liderini harekete geçmekten alıkoyduğunu ifade ediyor.

Türkiye’de dijital dönüşüm başarısının önünde ilk beş engel şu şekilde sıralanıyor:

  • Veri gizliliği ve güvenliği endişeleri (%45)
  • Bütçe ve kaynak yetersizliği (%40)
  • Olması gerekenden fazla bilgi (%35)
  • Üst seviye destek eksikliği (%29)
  • Olgunlaşmamış dijital kültür (%27)

Katılanların neredeyse tamamı (%89), işletmelerinin önümüzdeki beş yıl içinde güvenilirliklerini kanıtlamakta zorluk yaşayacağına inanırken, dünyada bu oran yalnızca yüzde 49’da kalıyor. Türkiye’deki işletmelerin yaklaşık üçte biri (%29) kendi işletmelerinin yönetmeliklere (KVKK, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği gibi) uygunluk sağlayacağına güvenmiyor. Hem dünyada hem de Türkiye’dekilerin üçte biri kendi işletmelerinin çalışan veya müşteri verilerini koruyacağına da güvenmiyor.

En çok yatırım siber güvenliğe

Liderler, gelecekteki dönüşüme yardımcı olmaya yönelik olarak iş gücüne, güvenliğe ve bilişim teknolojisine odaklanmayı içeren benzer öncelikler ve yatırımlar bildirdi. 2016 yılındaki %27’ye göre artışla liderlerin yüzde 46’sı, örneğin tüm çalışanlara nasıl kodlama yapılacağını öğreterek şirket içi dijital becerileri ve yetenekleri geliştiriyor. Anket sonuçlarına göre Türkiye’de bu oran yüzde 50 düzeyinde.

Türkiye’de yapılması planlanan önümüzdeki bir ile üç yıl için en önemli teknoloji yatırımları ise şunlardan oluşuyor:

  • Siber güvenlik (%70)
  • Bilişim merkezli yaklaşım (%59)
  • Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi (%52)
  • Bilişsel sistemler (%52)
  • Çoklu bulut ortamı (%51)

Dijital dönüşüm hakkında daha fazla bilgi için blog.dellemc.com/tr-tr/ adresini kullanabilirsiniz.

Artık USB Sürücülerini “Güvenli Kaldırmaya” Gerek Yok